Klima i ventilo komore

Cijenjeni kolege korisnici!

Vecinom se investicije svode па rekonstrukciju i adaptaciju već postojećih prostora, sto
се ubuduće Ьiti još izraženije, te smo bas za takve specifične uvjete (skučenost  prostora,
ograničena mogućnost lokacije pojedinih komponenata) razvili i razvijamo male adaptaЬilne sisteme. Praktički proizvodimo ventilo i klima sisteme ро "narudzЬi".
lz tog razloga u daljnjem dijelu materijala prezentirani prilozi pokazuju mogućnost i vrstu izvedbe, dok se gabariti cjelokupnog  postrojenja kao i pojedinih  komponenata  definiraju па upit u direktnom kontaktu proizvođač - projektant  - izvođač,  ili kao osnovni modeli  vade iz priloženih tabela.
U mogućnosti smo kolegama projektantima kao i potencijalnim korisnicima izraditi kompletna projektna rješenja konkretnih probema i zahtjeva.

КОМРАКТNЕ  KLIMA KOMORE    (TKK)
КОМРАКТNЕ KLIMA KOMORE STROPNE IZVEDBE (TKK-SI)
VENТILO KOMORE (TKV)
TOPLOVODNI GRIJAČI STROPNE IZVEDBE (TTG-SI)
ZRACNE ZAVJESE (TZZ)

KLIMA I VENTILO KOMORE :

-    RADIJALNI  VENТILATORI NISKE SUMNOSТI I IZMJENJIVOG BROJA  OKRETAJA
-    CU-AL IZMJENJIVAČI
-    TERMICКA  I  AKUSTICКA IZOLACIJA
-    FILTRACIJA РО ŽELJI:
-    PL. FILTERI
-    VR. FILTERI
-    CIK-CAK FILTERI
-    APSOLUTNI FILTERI

Primjeri za naruđbu : TKK - 112/5600 m3/h

-GR 69,5 kW, HL 38 kW