Apsolutni kanalski filter vrste FK


Apsolutni kanalski filter predviđen je za filtriranje zraka. Primjenjuje se u bolnicama i industr iji (farmaceutska, prehrambena, elektronska). Kućište je zrakonepropusno , izrađeno iz čeličnog lima, plastificirano u RAL 9005 boji, а svi su spojevi brtvljeni silikonskim kitom.
U kućište se ugrađuje apsolutni filterski uložak "S" klase prema odredbama DIN 24185.
Zamjena filterskog uloška obavlja se nakon skidanja poklopca , kada se filterski uložak priteze na dosjed za to predviđenim stezačima.
Nepropusnost nalijeganja i zapunjenost filterskog uloška kontrolira se priključcima ugradenim na kucistu koji su zaštićeni plastičnim kapama.
Priključci označeni sa + i - namijenjeni su priključivanju diferencijalnog manometra.