OP strop vreste AG85

Operacijska dvorana s grafičkom definicijom mikro-okoline

OP-strop AG 85 osigurava jednolično istrujavanje zraka i ро dubini stropa, sto je neoЬicno važno za postizanje optimalnog stanja u području mikrookoline OP-dvorane.


Higijenskim ispitivanjima, u svezi zahtjeva prema DIN-u 4799, osiguran je sustav, kod kojega se pri brzini strujanja zraka od О,15 m/s pojavljuje koncentracija mikroorganizama,  ispod zahtjeva prama DIN-u 1946/4,  i  to  u preko 90% slučajeva.  Pri potpunom toplinskom opterećenju sustava i istovremeno, maksimalnom rasapu mikroorganizama, vrijednost brzine strujanja zraka od О,1-0,2 m/s u području operacijskog polja (mikro-okolina)  zadovoljavaju higijenske i mikroklimatske zahtjeve.


Duzina i širina stropa je uvijek u modulu 600 mm, sto osigurava uklapanje u standardne veličine spuštenog stropa i rasvjetnih tijela. Položaj nosača OP-lampe i  medicinskih plinova navode se prema tehnološkim  uvjetima i izabranoj opremi.
Standardna visina stropa iznosi 600 mm, а prema zahtjevu se mogu izraditi i stropovi drugih dimenzija, sa i bez rasvjete u samom OP-stropu.
-    ukomponirane svjetiljke 600 - 1ООО Lx
-    strujna mreža od poliester monofila (Ciba-Geigy-patent)
-    pad pritiska prema ugrađenim  filtrima razreda EU 12 (S)