Pravila zaštite privatnosti

TEHNO-VENT D.O.O. učinit će sve da zaštiti vašu privatnost i osobne podatke kupaca, dobavljača, te zaposlenika , a kojim osobnim podatcima raspolažemo. Svi osobni podatci s kojima raspolažemo će biti korišteni u skladu s Zakonom i Uredbom o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka je Ugovor o poslovnoj suradnji, računi, narudžbenice, otpremnice, upiti za ponude, putem telefona, telefaksa, elektroničkom poštom ili osobno, te Ugovor o radu za zaposlenike.


KOJE podatke prikupljamo?


Za kupce:

 • Naziv
 • OIB
 • Adresu
 • Telefon
 • Kontakt-podatke uključujući adresu elektroničke pošte


Za dobavljače:

 • Naziv
 • Adresu
 • Telefon
 • Oib
 • IBAN račun
 • Certifikate 
 • Kontakt-podatke uključujući adresu elektroničke pošte


Za zaposlenike:

 • Ime i prezime
 • Adresu 
 • OIB i JMBG
 • IBAN račun 
 • Broj telefona-fiksni i mobilni
 • PK-karticu
 • Dokumentaciju Zaštite na radu i osposobljenosti

Što činimo s podacima koje prikupimo?

Podatke za kupce i dobavljače čuvamo trajno, sukladno zakonskim propisima.
Podatke za zaposlenike čuvamo sukladno zakonskim propisima.

PRIKUPLJAMO IH?

 • zbog ostvarivanja poslovne suradnje
 • zbog izvršavanja zakonskih obveza
 • zbog evidencije

Sigurnost

Sigurnost vaših podataka nam je važna. Kako bismo spriječili neautorizirani pristup vašim podatcima ili njihovo otkrivanje, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke sustave zaštite kojima štitimo i čuvamo podatke koje prikupljamo.
Osobni podatci sadržani u zbirci daju se na korištenje drugim osobama samo uz pisanu privolu ispitanika , osim u slučajevima kada je Zakonom propisano da privola nije potrebna.

Svi naši ispitanici imaju pravo na:
- uvid u osobne podatke sadržane u zbirci koji se na njega odnose
- ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci koji se na njega odnose
Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Voditelja zbirke radi ostvarivanja prava na:
- dopunu, izmjenu ili brisanje nepotpunih i netočnih podataka o sebi
- obavijesti u svezi obrade osobnih podataka koji se na njega odnose.
Zahtjev se podnosi usmeno i elektronskim putem. Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka u TEHNO-VENT d.o.o..:
Ime prezime :Sabina Vlahović
E mail: sabina@tehnovent.tcloud.hr
Broj telefona : 091 3361 798