Aluminijski linijski difuzorI ALD

Aluminijski linijski difuzor predviđen je za dovod i odvod :
je iz aluminijskog profila eloksiranog u prirodnoj  boji.  Difuzor  se izrađuje u dva osnovna tipa ALD Т (tlačni),  i  ALD О (odsisni),  а  svaki tip u komЬinaciji s  jednim ili  vise šliceva.  Do dva metra duzine radi se u jednom komadu, а veće duzine doЬivaju se linijskim spajanjem. Ugrađuju  se direktno u ventilacijski kanal ili u priključnu kutiju.

ALD T 3 PK


CRV-CRH_PROFIL.jpg

CRV-TABLICA.jpg