Klima komore

Cijenjeni kolege korisnici!

Vecinom se investicije svode па rekonstrukciju i adaptaciju već postojećih prostora, sto
се ubuduće Ьiti još izraženije, te smo bas za takve specifične uvjete (skučenost  prostora,
ograničena mogućnost lokacije pojedinih komponenata) razvili i razvijamo male adaptaЬilne sisteme. Praktički proizvodimo ventilo i klima sist...

Cijenjeni kolege korisnici!

Vecinom se investicije svode па rekonstrukciju i adaptaciju već postojećih prostora, sto
се ubuduće Ьiti još izraženije, te smo bas za takve specifične uvjete (skučenost  prostora,
ograničena mogućnost lokacije pojedinih komponenata) razvili i razvijamo male adaptaЬilne sisteme. Praktički proizvodimo ventilo i klima sisteme ро "narudžbi".


lz tog razloga u daljnjem dijelu materijala prezentirani prilozi pokazuju mogućnost i vrstu izvedbe, dok se gabariti cjelokupnog  postrojenja kao i pojedinih  komponenata  definiraju па upit u direktnom kontaktu proizvođač - projektant  - izvođač,  ili kao osnovni modeli  vade iz priloženih tabela.
U mogućnosti smo kolegama projektantima kao i potencijalnim korisnicima izraditi kompletna projektna rješenja konkretnih probema i zahtjeva.

Više

Klima komore Nema proizvoda u katergoriji